گالری ایده‌ها

۲۳ ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

بطری نوشابه و آب معدنی یکی از زباله هایی هست که امروزه توسط انسان ها تولید می شود. در این نوشته کاردستی هایی ساده و کاربردی که با استفاده از بطری های آب معدنی و نوشابه می توانید بسازید را به شما معرفی می کنیم. شما می توانید از این ایده ها برای تبدیل یک زباله و محصولی با ارزش استفاده کنید.

پیشنهاد آیچوب:

۱۹ ایده خلاقانه استفاده از چوبهای دو ریختنی و قدیمی برای نجاری

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت گلدان با ظرف آب معدنی یکی از کار هایی است که با استفاده از بطری قدمی آب معدنی می توانید بسازید.

پیشنهاد آیچوب:

آموزش ساخت گلدان آویز + مراحل تصویری

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت پاکت شارژ موبایل

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ایده ساخت گلدان با ظرف آب معدنی

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

مراحل ساخت میز جلومبلی با ظرف آب معدنی و نوشابه

پیشنهاد آیچوب:

۱۶ ایده از ساخت میز جلو مبلی چرخدار

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوبگل مصنوعی ساخته شده با ظرف نوشابه

پیشنهاد آیچوب:

آموزش ساخت گلدان چوبی مناسب برای فضای باز

 

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت درخت کریسمس با ظرف پت

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوبکاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

تزیین باغچه و ساخت گلدان با ظرف آب معدنی

پیشنهاد آیچوب:

۲۱ ایده از گلدان دیواری مدرن برای زیبایی منزلتان

.

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت گل تزئینی با ظرف نوشابه

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت جارو با بطری یک بار مصرف

پیشنهاد آیچوب:

۳۸ نمونه از لوازم دکوری ارزان که خودتان می توانید با چوب بسازید!

.

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ایده ی ساخت کاردستی با بطری نوشابه و آب معدنی

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

آموزش ساخت کاردستی

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ایده ی ساخت جاشمعی با ظرف یک بار مصرف

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

ساخت ظرف غذا با بطری آب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

آموزش تصویری تزئینات

پیشنهاد آیچوب:

ایده ساخت چراغ تزئینی با چوب و شاخه درخت

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

لانه ی پرنده ساخته شده با بطری آب معدنی

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

کاردستی تزئینی با ظرف یک بار مصرف, ساخت وسیله تزیینی با بطری آب معدنی, ساخت وسیله تزیینی با بطری نوشابه, ساخت گلدان با بطری, ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی, آیچوب

پیشنهاد آیچوب:

چگونه با استفاده از درب کابینت قدیمی، جعبه اسباب بازی بسازیم؟

 

گردآوری و تنظیم : www.ichoob.ir

.

13 نظر در “۲۳ ایده قابل اجرا با استفاده از بطری نوشابه و آب معدنی

 1. کبری گفت:

  سلام واقعا عالی و لذت بردم خدا خیرت بده

 2. ﺷﮑﻮﻓﻪ گفت:

  ﻋﺎﻟﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﯽ.ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ.ﺧﺪﺍ ﺧﻴﺮﺗﻮﻥ ﺑﺪﻩ

 3. ابراهیم گفت:

  سلام بسیارجالب بود ممنون از شما و سایت بسیار زیباتون

 4. مجید س گفت:

  سلام . خیلی قشنگ بود . و از وسایل دور ریختنی کاربردهای جالبی را نمایش میداد.

  1. آیچوب گفت:

   سلام
   سپاس از شما.

  2. اسد گفت:

   سلام بسیار عالی خدا خیرتون بده واقعاًبه حدیث زکوه العلم نشره عمل کردید

 5. نسرین گفت:

  سلام ایده های خیلی جالبی هستند،حیف که من وقتشوندارم وگرنه همه رو رودرست میکردم.دستتون درد نکنه.

 6. بنده گفت:

  عالی بودن

 7. Majid گفت:

  سلام دم شما گرم بسیار زیبا

 8. منیره گفت:

  سلام ممنون بسیار لذت بردم

 9. جواد گفت:

  دمتون جيز

 10. reza گفت:

  بسیار عالی بود یک دنیا تشکر بابت این مطلب زیبا

  1. NRK گفت:

   باسلام
   بسیارعالی متشکرم

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )