منبت کاری چوب یک کلمه عربی به معنی رویانیدن است و کنایه به برجسته سازی طرح‌های گل و شاخه و برگ روی چوب در هنر منبت دارد.

به زبانی ساده می‌توانیم هرگونه ایجاد برآمدگی و فرو رفتگی در چوب را منبت بنامیم ولی طبق تعریفی که واژه منبت دارد. حتی ایجاد بافت و طرح روی سنگ می‌تواند منبت باشد؛ بنابراین واژه درست شاید در تعریفی که در اینجا قرار است ارائه دهم واژه ” منبت چوب” باشد.

منبت کاری چوب به انگلیسی ” wood carving” گفته می‌شود و به هر فعالیتی می‌گوییم که در آن چوب تراشیده می‌شود. طبق این تعریف حتی خراطی هم یک نوع تراشیدن چوب (Carving) می‌تواند باشد.