اسلب چوبی چیست؟

واژه اسلب (Slab) به معنی صفحه است. واژه ای که در چند سال اخیر بین هنرمندان و اساتید نجار رواج بیشتری پیدا کرده است. اسلب صفحاتی چوبی است با ضخامت های مختلف که از تنه ها یا گرده‌بینه های درخت پس از برش های عرضی یا طولی حاصل می شود. در برش تنه درخت به ‌صورت اسلب چوبی، قسمت‌های کناری تخته برش شده، صاف و یکدست نمی‌شود و اساساً فلسفه این سبک از تخته‌ها وجود ناهمواری‌ها طبیعی چوب است و این طرح‌های ناموزون است که طبیعت و اصالت چوب را به رخ می‌کشد.

در سال‌های گذشته همین قسمت های ناقص چوب به دل آتش سپرده می شد و هیچ استفاده ای از این بخش های چوب نمی شد. پس از گسترش استفاده از فضای مجازی و دست به دست شدن تصاویر اساتید دیگر، استفاده از این اسلب ها هم مورد توجه اساتید فعال در داخل کشور قرار گرفت.

 

اسلب چوبی چگونه ساخته می شود؟

به‌صورت مستقیم از تنه های قطع شده درختان و پس از برش خوردن حاصل می شود. به‌صورت معمول تنه درختان توسط اره‌هایی مخصوص همچون ((اره رام)) در ضخامت های دلخواه برش می شوند. این برش می تواند به روش های گوناگونی صورت پذیرد. به بیانی بهتر انتخاب جایگاه و نوع برش گرد بینه توسط برشکار نشان دهنده کاربرد آینده‌ی چوب خواهد بود.

یکی از روش‌هایی که برای برش چوب استفاده می‌شود برش یکپارچه طولی و یا عرضی گرده بینه است. برش‌های عرضی به اسلب کالباسی معروف هستند و برش‌های طولی هم نام خاصی ندارند و اسلب چوبی نامیده می‌شود.