گالری ایده‌ها

۱۳ ایده طراحی و ساخت مجسمه چوبی حجمی

ساخت مجسمه چوبی حجمی

در این نوشته ۱۳ ایده برای ساخت آثار حجمی چوبی با استفاده از هنر منبت کاری را برای شما گردآوری نموده‌ایم. ساخت مجسمه چوبی حجمی یکی از ده‌ها هنر کار با چوب است.

شما می‌توانید ایده‌های مد نظر خود را بر روی تنه‌ی درختان با استفاده از مغار و چکش اجرا کنید، همچنین اگر به دنبال ایده‌هایی نو و جدید هستید، حتی می‌توانید از شاخه درختان خشک شده هم برای ساخت مجسمه چوبی حجمی استفاده کنید.

مهم نیست چگونه و با چه چوبی، اینکه شما دید هنری خوبی داشته باشید، حتی با کمترین ابزار نجاری و تجهیزات، امکان اجرای ایده و طرح مورد نظرتان را دارید.

اگر علاقه‌مند به یادگیری منبت هستید، به شما پیشنهاد می‌کنم این مقاله را از دست ندهید.

دوره های حجم تراشی و پیکر تراشی آیچوب

 

تندیس عقاب و پرندگان چوبی

تندیس عقاب و پرندگان چوبی

تندیس عقاب و پرندگان چوبی

سردیس شیر چوبی

 

سردیس شیر چوبی

تابلو چوبی پیرمرد خسته

تابلو چوبی پیرمرد خسته

 

صندلی چوبی به سبک تاج و تخت پادشاهان

صندلی چوبی

 

مجسمه اسب چوبی با چوب پرتی

مجسمه اسب چوبی

گیتار چوب منبت کاری شده

 

گیتار چوب منبت کاری شده

سردیس چهره چوبی

سردیس چهره چوبی

 

سردیس چهره چوبی

اثر حجمی ماهی چوبی

ماهی چوبی

مجسمه اژدها چوبی

مجسمه اژدها چوبی

میز ساخته شده با اسلب و منبت کاری شده

میز منبت کاری شده

مجسمه چوبی سنجاب

مجسمه چوبی سنجاب

 

چند ایده ی دیگر

 

مجسمه چوبی

 

 ساخت مجسمه چوبی حجمی

 

 ساخت مجسمه چوبی حجمی

هنرمندان زیادی هستند که علاقه به ساخت آثار حجمی چوبی دارند. این سبک از هنر های چوبی نیاز به مهارت کافی در استفاده از ابزار نجاری دارد.

به عنوان مثال یک استاد کار برای ساخت مجسمه چوبی باید با هنر هایی مثل منبتکاری، معرق کاری, مشبک کاری, نجاری, نقاشی و …. آشنا باشد تا بتواند یک اثر هنری خلق کند. شما اگر دوستدار این سبک از هنر های چوبی هستید، می توانید از این ایده ها استفاده کنید و یک اثر جدید خلق کنید.

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت شهر چوب یبه سبک انتزاعی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ساعت چوبی حجمی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت حشره چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

مجسمه چوبی سرخپوست

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

منبتکاری حجمی اژدها چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

صندلی چوبی طرح دست

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ساخت اثر حجمی پا با استفاده از تخته های قدیمی اسکیت

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت اثر حجمی با خراطی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

کلاه خود فضایی چوبی

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت قلب

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت جمجمه چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

اسباب بازی چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت سردیس سر شیر چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت مجسمه کرگردن چوبی

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت غول درختی

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ایده ساخت سردیس کرگردن

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

ساخت مجسمه با تنه درخت

 

آثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

برگ چوبیآثار حجمی چوبی,اتر چوبی,اثر حجمی,کارهای حجمی,ساخت حجم با چوب,تندیس چوبی,المان چوبی,مجسمه چوبی,ایده انتزاعی چوبی,چوب,مجسمه انسان,مجسمه حیوان,ساعت چوبی,

 

 

گردآوری و تنظیم: آیچوب

26 نظر در “۱۳ ایده طراحی و ساخت مجسمه چوبی حجمی

 1. با درود.
  میخاستم چهره ای رو طراحی کنید.منبت کاری کنید.
  امکانش هست.

  1. آیچوب گفت:

   سلام
   خیر
   امکانش نیست متاسفانه

 2. Esan گفت:

  سلام و خسته نباشید ،مقاله ای در موردساخت مجسمه های کوچک باچوب بوسیله چاقو ،موجوده ؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

  1. آیچوب گفت:

   سلام احسان عزیز
   خیر
   موجود نیست.

 3. محمد گفت:

  سلام الان یه کاری بسازیم خریدار داره یا کلن برایه سر گرمیه

  1. آیچوب گفت:

   سلام
   اگه خوب پروموت کنید، همه چی رو میشه فروخت!

 4. Sahel گفت:

  ببخشید اموزش کار با چوب و منبت‌کاری رو اگر‌بخوام کجا میتونم پیدا کنم؟ ممنون‌میشم

  1. آیچوب گفت:

   سلام ساحل عزیز
   به زودی مجموعه آموزشی ((منبت کار ماهر)) قابل دسترس خواهد بود. لطفا کمی منتظر بمانید.

   1. Sahel گفت:

    مرسی

 5. محمد گفت:

  سلام روزتون بخیر.. ممنون از سایت خوبتون. سئوالی که داشتم در مورد رنگ این مجسمه های چوبی هست از چه رنگی استفاده میشه که رنگهای متنوعه ای داره مثل آبی و سبز و بنفش و غیره…

  1. آیچوب گفت:

   سلام محمد عزیز
   از روغن گیاهی مخصوص چوب استفاده کنید.

 6. ناشناس گفت:

  سلام لطفا اساتیدی که در خارج از کشور خبره این کار هستند را معرفی کنید ممنون

 7. زینب گفت:

  سلام خسته نباشید
  من یه تیکه چوب پیدا کردم حالت شاخه تنیده یا ریشه هستش،انگار یه مردی ک به صلیب کشیده شده، دوست دارم درستش کنم و تبدیل ب مجسمه بشه
  امکانش هست راهنماییم کنید چکار کنم؟
  اگر بخواین عکسش رو براتون ارسال میکنم
  ممنونسلام

  1. آیچوب گفت:

   سلام
   باید مجسمه سازی و منبت بلد باشید
   نیاز به آموزش و تجربه زیادی دارید

 8. مریم گفت:

  سلام. خیلی متشکرم از سایت خوبتون.. من پس از اینکه مجسمه چوبیم رو سنباده و شاپان زدم چه روغنی بزنم که نه خیلی براق باشه نه خیلی مات. از یه روغن گیاهی ایرانی استفاده کرده بودم کارم با اینکه یک ماه می گذره اما نوچ شده ممنون شما هستم راهنمایی بفرمائید..

  1. آیچوب گفت:

   سلام مریم
   برای اجرای روغن گیاهی نباید زیر کار شاپان اجرا می کردید. همون روغن گیاهی چوب کافی بود. شما از چه روغن گیاهی ایرانی استفاده کردید؟

   1. حمید گفت:

    سلام یه مجسمه چوبی از چوب ابنوس دارم چندتا ترک ریز خورده راهکار برای بیشتر نشدن ترکها چیست?چگونه میتوان این چوب را جلا داد و مراقبت کرد ممنون

    1. آیچوب گفت:

     سلام حمید عزیز
     شما باید روند خشک شدن رو کند کنید تا ترک نگیره
     برای پوشش ترک ها می تونید از رزین یا بتونه استفاده کنید.
     بتونه چوب چیست؟

 9. محمد گفت:

  سلام مجسمه خانم هست که که ایستاده ودستش رابهم چسبونده پیدامیشه؟؟؟

  1. آیچوب گفت:

   سلام محمد گرامی، این تصاویر به عنوان ایده در سایت درج شده و منبع آن اساتید خارج از کشور هستند.

 10. علی گفت:

  سلام.من یک اسب چوبی به ارتفاع یک متر نیاز دارم cnc کسی اطلاع دارد

 11. محمد گفت:

  با سلام برای ساخت همچین کار های چوبی به این ضخامت پیدا میشه؟؟ اگر نه با چسب چوب باید بهم چسبوند؟ و مناسب ترین چوب واسه همچین کار هایی چیه؟؟؟
  ممنون از سایت فوق العادتون????

  1. آیچوب گفت:

   سلام محمد
   بله پیدا میشه. البته در ایران به محض اینکه درخت رو برش میدن، تبدیل به الوار و تخته می کنند.
   باید از چوب بر بخواید یک تنه رو برای شما کنار بذاره.
   برای ساخت مجسمه می تونید از هر چوبی استفاده کنید و محدودیتی ندارید…
   اگر تنه درخت در دسترس ندارید، می شه با استفاده از تکنیک پرس با چسب چوب، حجم مورد نظر رو ایجاد کنید.

 12. ناصر گفت:

  سلام
  آی چوب جان جارو صنعتی چی پیشنهاد میدین ؟؟

  1. آیچوب گفت:

   سلام ناصر عزیز
   هنوز مقایسه ای بین این ابزار ها نداشتم. باید ببینیم چه شرکت هایی فعالیت دارند.

   1. ناصر گفت:

    اگه مثل همیشه راهنماییم کنین ممنونتون میشم

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )