رزین, گالری ایده‌ها

25 ایده و تصویر جذاب از چوب و رزین و رزین اپوکسی

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

استفاده و ترکیب و استاندارد های اجرای این هنر را بدانید، امکان این را خواهید داشت که با کمترین امکانات و ابزار، ایده های ناب و خاص خود را اجرایی کنید.

رزین ماده ایست که امکان ترکیب با بیشتر متریال و مواد موجود در اطرافمان را دارد. حتی اگر به خاطراتان بیاید، جاسوئیچی هایی رزینی با حشرات در داخل آن یکی از این قابلیت ها است. با توجه به اینکه تمرکز ما در آیچوب ارائه ایده های کار با چوب است، در این نوشته به معرفی ایده های ساخت صفحه میز با ترکیب چوب و رزین خواهیم پرداخت.

اگر شما دو تخته اسلب کوچک و کم عرض داشته باشید، امکان استفاده از رزین برای ساخت صفحه میز بزرگ و قابل استفاده وجود دارد.

 

پینشهاد آیچوب: آموزش ۰ تا ۱۰۰ چوب و رزین | انواع میز رزینی

 

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

رزین را همیشه به صورت شفاف و شیشه ای مورد استفاده قرار نمی دهند و شما می توانید با اضافه کردن رنگ هایی مانند رنگ مشکی، رزین را به رنگ مشکی تغییر دهید.

 

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

اگر دو تکه تخته اسلب ناهمگون و ناصاف دارید، فقط کافیست از رزین اپوکسی کمک بگیر و فضای خالی بین دو تخته را پوشش دهید. مطمئن باشید رزین بعد از محکم شدن به حدی قوی و سفت خواهد شد که توانایی اتصال بین این دو تخته را داشته باشد.

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین

ایده ایست که امروزه توسط اساتید و طراحان مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. بدون شک همه از دیدن این ترکیب عالی از چوب و رزین شگفت زده خواهند شد.

 

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

شما امکان برش رزین با استفاده از دستگاه های برش و تیغه های مخصوص را دارید. به عنوان مثال می توانید طرح هایی منحنی و و نامتقارن ایجاد کنید.

 

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

با ترکیب رنگ هایی مثل رنگ آبی امکان ایجاد طرح هایی شگفت انگیز مانند رودخانه و دریاچه د رمیان نرک ها و سوراخ های چوب ایجاد کنید.

 

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

صفحه میز با ترکیب چوب و رزین,ساخت سفحه میز با رزین,استفاده از رزی در صفحه میز چوبی,میز چوبی لوکس,رودخانه در میان دو چوب,میز چوب و رزین,رزین اپوکسی چوب,رزین روی چوب,آموزش رزین و چوب

 

پیشنهاد آیچوب: آموزش کامل رزین آرت | کارهای هنری با رزین

 

گردآوری و تنظیم: آیچوب

21 نظر در “25 ایده و تصویر جذاب از چوب و رزین و رزین اپوکسی

 1. مهران گفت:

  سلام. ادرس فروشگاه وسایل یا سایت خرید اینترنتی چیست
  ممنون

 2. محسن گفت:

  سلام و عرض ادب
  میخوام با تنه درخت ساعت درست کنم فعلا سمباده کاری کردم و موتور ساعت و نصب کردم.میخوام یه لایه نازک رزین اپوکسی بریزم میخواستم بدونم قبل از اینکه رزین بریزم زیر کار و نباید چیزی استفاده کنم یا اینکه مستقیم رزین و رو سطح کار بریزم .با تشکر

  1. آیچوب گفت:

   سلام محسن
   اگر سوراخ و شکستگی ندارد نیازی نیست.

  2. محسن گفت:

   ممنون استاد بابت پاسخگوییتون.
   روی چوب میخواستم عکس بچسبونم بعد روش رزین اپوکسی بریزم .میشه این کار و کرد؟

   1. آیچوب گفت:

    درود بر شما محسن عزیز
    بله، شدنی هست
    در مورد روش های چاپ عکس روی چوب هم قبلا در آیچوب مطلبی منتشر کردیم که از لینک زیر مشاهده کنید.

    ۳ روش آسان چاپ عکس روی چوب در خانه و با کمترین امکانات

 3. موسوی گفت:

  سلام من تو کار سینک و صفه کورین هستم لطفا یه شماره تلفن از فروشندگان این گونه چوبها را برام بفرستید تا بتونم تو این کار هم فعالیت کنم ممنون از لطفتان

  1. آیچوب گفت:

   جناب موسوی درود بر شما

   پیشنهاد می کنیم از خاوران چوب های مورد نظر خودتان را تهیه فرمایید.
   پیروز باشید.

  2. زنجانی گفت:

   سلام وقت بخیر من کارم چوب و اپوکسی هست

 4. موسوی گفت:

  سلام دوست عزیز من تو کار کورین هستم میخوام تو کار چوب هم فعالیت کنم این مدل چوبها را از کجا تهیه کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. آیچوب گفت:

   سلام جناب موسوی می تونید از خاوران تهیه کنید. در اینستاگرام فروشنده های زیادی فعال هستند.

 5. بهمن گفت:

  با سلام خدمت اساتید محترم رزین اپوکسی چوب رو دوست دارم برم اموزش ببینم لطفا راهنمای کنید کجا برم ممنون

  1. آیچوب گفت:

   سلام بهمن
   لطفا از این لینک استفاده کنید:

 6. احمد گفت:

  آیا میتوان صفحه روی کابینت را با رزین ساخت محل سینک را برش زد و لبه های کار را قوس داد ؟
  آیا رزین پس از سنباده و پولیش لبه های کار شفاف میشود ؟

  1. آیچوب گفت:

   بله دوست عزیز
   رزین قابلیت های زیادی داره.
   البته روش اجرا رو نمیدونم، ولی میشه از دو مطلبی که در مورد رزین کار کردیم استفاده کنید.
   برای مشاهده مطالب اینجا کلیک کنید.

 7. امین گفت:

  با سلام خدمت اساتید محترم
  میشه بگید جنس قالب این زرینها چیه؟
  و چطور به کار نمی چسبه؟

  1. آیچوب گفت:

   سلام دوست عزیز
   جنس این قالب از سیلیکون هست. اما شما میتونید از نایلون هم به عنوان لایه ای محافظ استفاده کنید.

   1. امین گفت:

    ممنون از راهنماییتان زرین رو چطور میتونم تهیه کنم و حد اقل خرید چقدره؟
    و سلیکون رو از کجا میتونم تهیه کنم
    با سپاس فراوان

    1. آیچوب گفت:

     سلام
     خواهش می کنم.
     از طریق کانال @eporesin اقدام کنید

  2. ahmad گفت:

   سلام
   البته می تونید از ام دی اف و تخته خورده چوب (نئوپان) ملامینه و روکش دار هم استفاده کنید مقاومت و قیمت خوبی هم دارد

   1. امین گفت:

    ممنون احمد جان ام دی اف روکش دار زیاد داریم فقط ترسم اینه که زرین بچسبه

    1. ahmad گفت:

     بهتره روکش صاف صاف باشه،خود رزین یک نوع واکس برای نچسبیدن داره که می تونی تهیه کنی تو سایتهای خارجی دیدم از یک نوع اسپری برای نچسبیدن هم استفاده می کنند من پرس و جو کردم کسی نداشت حتی نمی دونستند چی هست! رزین به روغن خیلی حساسه اما شنیدم بعضی استفاده کردند اما من توصیه نمی کنم رزین گرانه ممکنه متضرر بشی من خودم از مایع ظرفشویی استفاده کردم جواب می ده البته برای کارهای کوچک اما سطح کار رو خراب می کنه ولی اگر بخوای سنباده و پولیشش کنی می شه روش حساب کرد در هر صورت اول مقدار کمی استفاده کن ببین چجوری در میاد رزین گرانه ممکنه هزینت بره بالا…در ضمن اگر اگر قرار شد از ام دی اف استفاده کنی بهتره درزش رو با چسب شیشه پر کنی چون هم رزینت بیرون نمی آد و از بین نمی ره هم اگر به مقدار کمی هم بره لای قطعه های ام دی اف محکم می چسبه بهش و موقع جدا کردن قالب به مشکل بر می خوری
     موفق باشی

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )