گالری ایده‌ها, محصولات چوبی

۲۸ ایده جدید چراغ و آباژور چوبی از سبک روستیک تا مدرن!

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ و آباژور چوبی را می‌توان با روش‌ها و سبک‌های مختلفی ساخت. ممکن است شما مقداری چوب خشکیده درخت، تنه قطعه شده درخت، چوب باقی مانده از یک پروژه چوبی و… داشته باشید و مشکل شما این باشد که ایده‌ای زیبا مناسب با متریال در دسترس شما در ذهنتان وجود نداشته باشد. در این نوشته از مجموعه مطالب آیچوب، ایده‌هایی بسیار زیبا برای ساخت چراغ و آباژور چوبی از سراسر وب گردآوری نموده‌ایم.

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

ممکن است بتوانید از این ایده‌ها برای ساخت لوازم تزئینی و کاربردی جهت فروش در فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی استفاده کنید.

 

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

ساخت لوستر آویز تزئینی با تکه های چوب

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ دیواری مدرن چوبی

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

آباژور تزئینی ایستاده طرح مشبک

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ رومیزی چوبی مشبک

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ خواب ساخته شده با چوب

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

لوستر سقفی آویز چوبی طرح مدرن

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ تزئینی چوبی دیواری مدرن

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ خواب تزئینی چوبی

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

آباژور ایستاده مدرن

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

لوستر آویز سقفی ساخته شده ساده و مدرن ساخته شده با چوب

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

لوستر روستیک ساخته شده با تنه درخت و لامپ های تزئینی

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ سقفی چوبی ساخته شده با CNC

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

لوستر آویز چوبی لوله ای

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ تزئینی ساخته شده با چوب و چرخ دنده و لوله آب

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

آباژور ایستاده فانتزی چوبی

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

ساخت آباژور با شاخه ها و تنه خشکیده درخت

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ دیواری شبیه به تنه درخت

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

آباژور ساخته شده به شکل خانه

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

چراغ مطالعه چوبی

 

مدل آباژور, آباژور چوبی, چراغ چوبی, آباژور سبک روستیک, آباژور سبک مدرن، مدل چراغ فانتزی, ساخت لوستر چوبی، ایده ساخت چراغ اتاق خواب با چوب, لوستر آویز سقفی, آیچوب, لوستر دردکوراسیون,

آباژور رومیزی ساخته شده با تنه خشکیده درخت

 

گردآوری و تنظیم: www.ichoob.ir

8 نظر در “۲۸ ایده جدید چراغ و آباژور چوبی از سبک روستیک تا مدرن!

 1. MMS گفت:

  سلام الگوی چراغ سقفی چوبی ساخته شده با CNC را ندارید؟

  1. آیچوب گفت:

   درود بر شما
   در حال حاضر خیر نداریم
   احتمالا در ماه های آینده منتشر خواهیم کرد

 2. MMS گفت:

  سلام خسته نباشید
  طرح راهنمای چراغ سقفی چوبی ساخته شده با CNC را دارید؟

 3. MRJ گفت:

  لامپ فیلامان با لامپ ادیسونی فرق داره .

  1. آیچوب گفت:

   بله

 4. هومن گفت:

  بله به این نوع لامپها میگن (ادیسونی) و در خ لاله زار وجود دارند

 5. میلاد گفت:

  درود بر شما
  خسته نباشید
  این لامپ ها که رشته اش مشخص هست اسم خاصی داره؟
  اینجا میشه گیر آورد؟

  1. آیچوب گفت:

   درود بر شما میلاد عزیز
   به این لامپ ها فیلامنتی یا ادیسونی هم گفته میشه.

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )