آموزش, قفسه

آموزش ساخت شلف دیواری با چوب‌های دور ریختنی

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 معمولاً بعد از هر پروژه‌ای چوب‌هایی در اندازه مختلف باقی می‌ماند. یکی از کاربردهای این چوب‌ها، استفاده برای ساخت پروژه‌های دلی و خویش ساز هست. در این نوشته با چوب‌های دورریختنی شلف دیواری خواهیم ساخت. با ما همراه باشید.

 برای شروع باید کف شلف را آماده کنیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 برای کف شلف به تخته‌ای به عرض ۳۰ سانتی‌متر نیاز داشتیم. در بین چوب‌های موجود، تخته‌ای به این اندازه موجود نبود به همین دلیل، از اتصال کنشکاف با قلیف جدا استفاده کردیم.

 در نوشته‌های پیشین در مورد اتصال کنشکاف با قلیف جدا، مطلبی منتشر کرده بودیم که به شما پیشنهاد می‌کنیم این آموزش را حتماً مشاهده کنید.

 

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 

برای شروع تخته‌ها را به طول مورد نظر با استفاده از فارسی بر، برش دادیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 

با استفاده از رنده نر چوب را تراش دادیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 

در مرحله‌ی بعد با استفاده از اره میزی، تخته‌ها را به‌اندازه مورد نظر خود برش دادیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 

و اتصال کنشکاف با قلیف جدا را اجرا کردیم. پس از ساخت صفحه، اجازه دهید چسب چوب کاملاً خشک شود. تا وقتی چسب خشک شود می‌توانید مراحل بعدی را اجرا کنید. برای ساخت قسمت‌های دیگر با ماه همراه باشید.

 

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

 

برای اتصال صفحه به پایه دیواری، از چوبی استفاده می‌شود که به‌عنوان اتصال دهنده این دو بخش به کار گرفته می‌شود. شما می‌توانید برای زیبایی بیشتر شلف، به‌صورت منحنی چوب را برش دهید.

 

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

طرح مورد نظر را بر روی چوب اجرا کنید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

با استفاده از اره عمودبر، طرح را برش دهید. درجه تنظیم چپ و راست اره را بر روی صفر قرار دهید تا برش به‌صورت صاف و صیقلی اجرا شود.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

قید دوم را هم به همین صورت برش دهید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

قید منحنی را با به چسب آغشته کنید و به پایه متصل کنید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

برای اتصال بهتر می‌توانید از پیچ و چسب در کنار هم استفاده کنید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

حالا نوبت به برش قیدهای طولی است. این قیدها به‌عنوان اتصال دهنده دو پایه کاربرد دارند.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

اگر یک برش بر روی منحنی بالا استفاده کنید، کار زیباتر خواهد شد.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

خط برش را مشخص نمایید و با استفاده از اره چکشی، برش دهید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

قسمت برش خورده را سنباده کاری کنید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

با توجه به اینکه پشت شلف به دیوار می‌چسبد، استفاده از منگنه برای قسمت پشت، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

همچنین با استفاده از دریل سوراخ ایجاد کنید و دو قطعه را با چسب و پیچ به هم بچسبانید.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

همان‌طور که می‌بینید اتصال بین صفحه‌ها خشم شده و آماده سنباده کاری است. با استفاده از سنباده گرد لرزان، صفحه را سنباده کاری کردیم و صفحه آماده نصب به پایه‌ها شد.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

صفحه را با استفاده از فرز و تیغه مخصوص، پخ زدیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

پایه را به صفحه متصل کردیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

برای زیبایی بیشتر بین قیدهای طولی بالا و پایین از چوب‌هایی با لبه پخ خورده استفاده کردیم.

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

آموزش ساخت شلف دیواری

آموزش ساخت شلف دیواری, ابزار نجاری, استفاده از چوب قدیمی, ایده نجاری, چطور شلف بسازم؟, چوب دور ریختنی, شلف دیواری, نجاری, صنایع چوب

در مرحله پایانی با استفاده از شاپان یا جوهر می‌توانید رنگ مورد نظر خودتان را اجرا کنید.

 

منبع: آیچوب

 

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )