آموزش

ایده های جدید ساخت میز مطالعه چوبی

ایده های ساخت میز مطالعه, خرید میز مطالعه کوچک, میز تحریر, میز مطالعه ارزان, میز مطالعه چوبی, میز مطالعه زمینی, میز مطالعه کتابخانه ای, میز مطالعه مدرن

برای ساخت میز مطالعه در کنار ایده‌ای که در نظر دارید، باید استانداردها و شرایطی را در نظر داشته باشید. به‌عنوان مثال ارتفاع میز باید به‌اندازه‌ای باشد که زانوها به‌راحتی حرکت داشته باشند و با اطراف برخورد نکنند. استفاده از صندلی گران و چرخ دار به همراه میز مطالعه الزامی است. هر یک ساعت از جای خود برخیزید و کمی قدم بزنید تا بدنتان خسته و کوفته نشود.

ایده های ساخت میز مطالعه, خرید میز مطالعه کوچک, میز تحریر, میز مطالعه ارزان, میز مطالعه چوبی, میز مطالعه زمینی, میز مطالعه کتابخانه ای, میز مطالعه مدرن

 

 

اندازه استاندارد ساخت میز کامپیوتر و تحریر چوبی یا MDF:

برای ساخت میز تحریر یا میز کامپیوتر باید طول میز را بین ۱۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید برای عمق صفحه میز عددی بین ۶۰ تا ۷۵ سانتیمتر را در نظر بگیرید ارتفاع میز از زمین بین ۷۷ تا ۷۳ سانتیمتر است و در صورتی که نیاز دارید از پایه و یا چرخ استفاده کنید باید ارتفاع چرخ یا پای را به ارتفاع میز اضافه کنید. فاصله قرار گرفتن صفحه کلید از زیر میز باید ۱۲ تا ۱۰ سانتیمتر باشد ضخامت مناسب صفحه میز کامپیوتر یا میز تحریر حداقل ۱۶ میلی‌متر است و در صورت تمایل می‌توانید به صفحه را به‌صورت دوبله بسازید که ضخامت آن به ۳۲ میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند.

طول: ۱۵۰ -۷۰ سانتی متر

عرض: ۶۰ – ۷۵ سانتی متر

ارتفاع: ۷۷ – ۷۳ سانتی متر

فاصله صفحه کلید تا زیر میز: ۱۰ – ۱۲ سانتی متر

 

پیشنهاد آیچوب:

اندازه استاندارد ساخت لوازم چوبی چیست؟

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه ساخته شده با چوب اسلب

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی به همراه جاکتابی

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز کار چوبی لوکس ساخته شده با اسلب

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز تحریر چوبی

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه کشو دار

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز کار ساخته شده با اسلب

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه کتابخانه ای

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز تحریر شیک و زیبا

 

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه چوبی,میز تحریر,میز تحرید چوبی,ایده های ساخت میز مطالعه,میز مطالعه ارزان,خرید میز مطالعه کوچک,میز مطالعه زمینی,میز مطالعه کتابخانه ای,میز مطالعه مدرن,

میز مطالعه زمینی

 

 

پیشنهادآیچوب:

ایده های ساخت لوازم اداری با MDF

 

 

گردآوری و تنظیم: www.ichoob.ir

 

 

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )