آموزش, محصولات چوبی

چگونه صندوقچه چوبی بسازیم؟ آموزش تصویری و قدم به قدم ساخت صندوقچه چوبی

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

در این مطلب به آموزش قدم به قدم و تصویری ساخت صندوقچه چوبی که جناب آقای امیر غفرانی برای ما ارسال نمودند، می پردازیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

برای ساخت این صندوقچه از چوب روسی استفاده کرد. اول طرح کار رو کاغذ پیاده کردم و بر طبق اندازه ها چوب ها برش شد.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

برای راحتی کار الوار را با استفاده از فارسی بر به اندازه کوچکتر کردم. برای برش چوب با ضخامت بالا و برش بوسیله فارسی بر کشویی در چند مرحله برش بزنید تا فشار کمتری به موتور بیاد.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

بعد از برش بوسیله رنده میزی، سطح چوب را صاف می کنیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

و بعد بوسیله اره نواری یا همان اره فلکه به اندازه ای کمی بیش از ضخامت مورد نظر در میاریم.

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

و بعد بوسیله گندگی به ضخامت دلخواه میرسونیم (من از ضخامت ۱.۵ استفاده کردم)

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

بعد بوسیله اره میزی کنار های چوب صاف می کنیم (بهتره قبل از ورقه کردن چوب و تو مرحله رنده کاری یکی از کناره هارو هم رنده کنیم). من از عرض ۱۵ سانتیمتری استفاده کردم.

 

پیشنهاد آیچوب:

چگونه با دستگاه کف رند یا رنده میزی نجاری کار کنیم؟

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

و بعد چوب هارو برای رسوندن به طول مورد نظر با گیره به هم می بندیم تا بعد از برش کاملا یک اندازه بشن (طول ۶۰ و عرض ۵۰)

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

.بوسیله اور فرز ۲ تا از چوب های طول و ۲تا از چوب های عرض شیار میندازیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

بعد ۴ عدد چوب به اندازه ۵/۳۴*۲*۲ آماده می کنیم و چوب هارو اسمبل می کنیم. لبه ها بوسیله مته ۴۵ درجه با اور فرز ابزار می خورن و با میخ سر پخ بهم وصل میشن.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

بعد هم کفه صندوقچه نصب می کنیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

سپس ۴ عدد چوب به ضخامت ۲ سانت و عرض ۷ سانت آماده می کنیم و بوسیله اره میزی شیاری به عمق ۱ و عرض ۲ سانت ایجاد می کنیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

.

بوسیله فارسی بر برش می دیم و برای زیباتر شدن طرحی روش اجرا می کنیم

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

برای برش میشه از اره مویی، اره فلکه ای یا اره عمودبر استفاده کرد.برای برش با عمودبر از تیغه تی ۱۴۴ دی استفاده نکنید چون برای برش های سریع طراحی شده و لبه های چوب خراب می کنه از تیغه تی ۱۰۱ بی استفاده کنید.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

برای دسته هم از چوبی به ضخامت ۵/۱ استفاده می کنیم.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

ساخت درب بدلیل اینکه حواسم نبود عکسی ازش ندارم اما به همین روش باشد ساخته بشه. بعد از این مراحل سنباده کاری می کنیم تا آماده رنگ بشه.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

و بعد هم بوسیله شاپان رنگ می کنیم و در آخر هم از سیلر و کیلر استفاده می کنیم این هم بگم که سفارش این کار توسط کسی که جاکفشی سفارش داده بود داده شد.

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

آموزش ساخت صندوقچه چوبی, آموزش قدم به قدم نجاری, ایده ساخت صندوقچه چوبی, چگونه صندوقچه چوبی بسازیم, روش ساخت صندوقچه چوبی, صندوقچه, صندوقچه چوبی, کار با چوب, کاردستی چوبی, نجاری, آموزش نجاری

 

پیشنهاد آیچوب:

آموزش رنگ چوب به روش سیلر و کیلر و نیم پلی استر

 

 

ایده و ساخت : امیر غفرانی

[email protected]

 

منبع: www.ichoob.ir


19 نظر در “چگونه صندوقچه چوبی بسازیم؟ آموزش تصویری و قدم به قدم ساخت صندوقچه چوبی

 1. رامین گفت:

  سلام
  خیلی عالی شده داشتن این دستگاها کار رو بهتر و سریعتر انجام میدن
  فقط یک سِوال اینچیزهایی که روی صندوق میزنن میخهایی که روی کار میزنن یا قفل و لولاها و چیزهای قدیمی فلزی که روی صندوق میزنن اسمش چیه و از کجا تهیه میشه

  1. آیچوب گفت:

   سلام
   به این میخ ها میگن گُل میخ
   برای خرید لولا هم از لولا سنتی استفاده کنید.

 2. یاشار گفت:

  سلام
  لطفاً یه مقاله در مورد چوبهای پر مصرف از نظر کیفیت و قیمت و رنگ توی سایت بزارید

  1. امیر گفت:

   @یاشار,
   سلام.سوالتون یکم کلی هست چون برای هر کاری یه چوبی مناسب هست و هر نوع چوب بر اساس کیفیت و سایز گرید بندی میشه.الان تو بازار چوب روسی و راش از همه پر مصرف تر هستن چوب روسی بین 950 تا 1200 قیمت داره و راش هم از 1600 تا 3500

 3. سپهر گفت:

  زشتی و زیبایی نسبیه یعنی هرکسی به چیز خاصی میگه زیبا یکی مبل سلطنتی دوست داره یکی انگلیسی یکی باروک میپسنده و میگه زیبا و…. ممکنه اونیکی مد نظرشماست و میگی زیبا از نظر شخص دیگه زشت باشه هرجند که اینجا مسئله زشت و زیبا نیست!
  دوم اینکه فضای اینجا فضای مسابقه و رقابت نیست. ایشون زحمت کشیده کل مراحل کارو نوشته و عکس گرفته تا بشه استفاده کرد یعنی صرفا حالت آموزشی داره برای افراد مبتدی.
  شما که حرفه ای هستی نیازی به این آموزشها و مهارتها نداری (البته من معتقدم باید آدم خودشو بروز کنه/اصل عدم کفایت یا اصل پیتر در مدیریت) و از تجارب دیگران استفده کنه.
  سپاس

  1. امیر گفت:

   @سپهر,
   سلام.آقا سپهر ممنون از لطفتون اما زیاد سخت نگیرید بالاخره هرکسی یه اخلاقی داره

 4. سیامک گفت:

  سلام من یکی از این میخوام قیمتش چنده و چجوری بدستم میرسه؟

  1. امیر گفت:

   @سیامک,
   سلام.با ایمیل در ارتباط باشید
   [email protected]

 5. osta گفت:

  تو رو خدا از من نرنجید،
  ببخشید،
  میدونم بد اظهار نظر کردم
  برا من آدرس بذارید خوشحال میشم در خدمتتون باشم
  من میسازم شما از مراحل ساختش عکس بگیرید
  قول میدم کارم ارزش این همه کبر رو داشته باشه.

 6. Cedarwoodcraft گفت:

  سلام

  دوست عزیز زشت یا حالا هر چیزی که شما میفرمایید چیزی بوده که از دست من برمیومده اگر شما بهترشو بلدین بسم اله… در ضمن کسی که لقب خودشو بذاره اوستا و بدون نشون دادن تواناییش کار دیگران زیر سوال ببره معلوم جز تکبر و خود بزرگ بینی چیزی نداره.موفق باشید

 7. osta گفت:

  خداییش خیلی زشته
  بابا حرفه مارو زیر سوال نبرید
  کار خواستین بذارین تو همچین سایت معتبری بگید من عکس کارامو بدم،
  کلا کلاس کارتون رفت زیر سوال

  1. مدیر گفت:

   همین که اینقدر مناعت طبع و حوصله به خرج دادند و از مراحل ساخت آموزش تصویری تهیه شده برای سایت ارزشمند هست .
   بماند که بحث در مورد کیفیت کار بدون دیدن آن از نزدیک چیزی جز توهین و اجهاف در حق هنرمند نیست .

 8. na گفت:

  سلام آقا قیمت این صندوقچه چنده .؟؟؟ و از کجا می تونم تهیه ش کنم ..

 9. cedar woodcraft گفت:

  علی آقا تو توضیحات نوشتم که حواسم نبود عکس ننداختم.برای درب 4تا چوب در ابعاد 2*2*7 آماده کردم و ابتدا دور درب مونتاژ کردم بعد هم تیکه های روی درب.منظورتون از قسمت فلزی متوجه نشدم اگه منظورتون قطعات فلزی روی پایه هاست باید بگم اونها گل میخ هستن.اگه مطالب سایت بررسی کنید مفصل در مورد سیلر و کیلر صحبت شده.سیلر و کیلر نوعی رنگ فوری هستن که برای زیبایی و استحکام چوب بکار میرن.ابتدا سیلر زده میشه تا سطح کار زیر سازی کنه بعد هم کیلر زده میشه.اکه سطحی شبیه تخته نرد می خواین دفعات زدن کیلر باید بیشتر کنید.
  شاپان همون قیر که به دو رنک قهوه ای و مشکی تو رنگ فروشی ها فروخته میشه و حلالش بنزین هست.هر چقدر درصد بنزین به شاپان بیشتر باشه رنگ روشن تر میشه

 10. cedar woodcraft گفت:

  ای کاش میشد زیر هر کامنت جواب نوشت تا مطالب قاطی نشن!
  جناب رنجبر نژاد عزیز شما لطف دارین.برای کف از ام دی اف 3 میل استفاده کردم اما میشه از 3لایی ویا ام دی اف 8 میل هم استفاده کرد.برای محکم شدن ام دی اف 3 میل میشه زیرش چوب هایی رو نصب کرد تا وزن بیشتری تحمل کنه.بعد از اینکه با اورفرز شیار دراوردم ،چسب چوب زدم و با کمک میخ 2 سانتی معمولی کف سوار کردم.برای نصب لولا کار خاصی نکردم فقط لولا هارو با اسپری مشکی رنگ کردم و داخل صندوق هم 2 تا زنجیر بستم تا در نگه دارن.زیدجیر ها هم با قلاب حلقه باز نصب شدن تا اگه نیاز بود بشه زنجیر جدا کرد.امیدوارم جوابتون گرفته باشین

 11. ali گفت:

  اگه ممكنه بفرماييد شاپان چيه ؟

  1. مدیر گفت:

   @ali,
   نوعی قیر که با بنزین مخلوط میشه و به عنوان آستری استفاده میشه.

 12. ali گفت:

  با سلام
  چرا از مراحل ساخت در و پايه مطلب نذاشتين
  اون قسمت فلزي اون پايين چيه ؟
  در مورد سيلر و كيلر هم اگه ميشه بيشتر توضيح بدين

 13. احمد رضارنجبر نژاد گفت:

  خيلي قشنگ شد.خسته نباشيد.دوتا سوءال:1-براي كف از چه چوبي استفاده كردين و چطور نصبش كردين؟ورق سه ميل و منگنه يا به روش ديگه يي2-براي نصب لولا ها لبه هارو گود هم كردين يا لازم نشد؟(فك كنم شد سه تا سوءال!).

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )