پرداخت‌, رنگ‌کاری, گالری ایده‌ها

دانلود رایگان ۱۹ طرح سوخته نگاری با موضوعات مختلف (سری اول)

هنر سوخته نگاری امروزه علاقه‌مندان بسیاری پیدا کرده همان‌طور که در نوشته‌های گذشته خواندید هنر سوخته نگاری مختص چوب نیست شما می‌توانید روی هر متریالی که امکان سوزاندن آن هست این هنر زیبا را اجرا کنید.

ما در این پست چند طرح سوخته کاری از حیوانات، گل، مناظر و … برای شما آماده کرده‌ایم.

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گوزن, طرح سوخته نگاری آهو

 

طرح سوخته نگاری گوزن

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری درخت

 

طرح سوخته نگاری درخت

 

پیشنهاد آیچوب:

برای سوخته کاری روی چوب به چه ابزاری نیاز داریم؟

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری سگ

 

طرح سوخته نگاری سگ

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری انسان

 

طرح سوخته نگاری انسان

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گل, طرح سوخته نگاری باغ

 

طرح سوخته نگاری گل

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گربه

 

طرح سوخته نگاری گربه

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری فیل

 

طرح سوخته نگاری فیل

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری خانه, طرح سوخته نگاری منظره

 

طرح سوخته نگاری خانه

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گل, طرح سوخته نگاری گل آفتاب گردان

 

طرح سوخته نگاری گل

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری طوطی

 

طرح سوخته نگاری طوطی

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, گربه

 

طرح سوخته نگاری گربه

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری طوطی

 

طرح سوخته نگاری طوطی

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گل

 

طرح سوخته نگاری گل

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری مزرعه, طرح سوخته نگاری منظره

 

طرح سوخته نگاری مزرعه

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری درخت, طرح سوخته نگاری جنگل

 

طرح سوخته نگاری درخت

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب,طرح سوخته نگاری خانه, طرح سوخته نگاری منظره

 

طرح سوخته نگاری منظره

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری گل, طرح سوخته نگاری گل آفتاب گردان

 

طرح سوخته نگاری گل

 

دانلود طرح سوخته کاری,دانلود طرح سوخته نگاری,طرح سوخته کاری جدید,طرح سوخته نگاری حیوانات,طرح منبت و سوخته نگاری,طرح حیوانات برای کار روی چوب, طرح سوخته نگاری پنجره, طرح سوخته نگاری خانه

 

طرح سوخته نگاری پنجره

 

 

دیدگاهتان را بنویسید