برچسب: آبشار رنگ

آبشار رنگ یکی از روش‌های جمع‌آوری گرده‌های معلق رنگ در خط رنگ است. توجه به‌سلامت در محیط کار را می‌توان از ضروری‌ترین اصول اولیه هر کارگاه یا مجموعه‌های تولیدی دانست. در کارگاه‌های رنگ کاری و یا خطوط تولید که به هر نوع با پاشش و اسپری رنگ‌های مایع یا پودری سروکار دارند، ذرات پودری شکل رنگ معلق در هوا علاوه بر نشست روی قطعات رنگ شده و کاهش کیفیت آن، برای سلامت رنگ کار در درازمدت به‌شدت مضر خواهند بود.

به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تنفس ذرات معلق در پروسه پاشش رنگ از سیستم‌های ضد آلودگی (Anti pollution system) استفاده می‌شود. ازجمله این سیستم‌ها می‌توان از اتاق‌های ایزوله مخصوص رنگ پاشی نام برد که با ترکیب دمنده‌ها و مکنده‌هایی مخصوص، هوای تازه و غبار روبی شده را وارد کرده و گردهای معلق اضافی ناشی از پاشش رنگ را از محیط ایزوله اتاق رنگ خارج می‌کنند.

ازجمله روش‌های مؤثر و رایج برای حفظ کیفیت رنگ و سلامت اپراتور رنگ کار، استفاده از روشی موسوم به آبشار رنگ است. این سیستم به‌صورت آبشار رنگ‌های مایع و آبشار رنگ‌های پودری ساخته می‌شود.

آبشار رنگ یک اتاقک، کابین یا محفظه مخصوص پاشش رنگ است که در یک یا چند طرف آن از آبشارهای آب به‌منظور جمع نمودن و دفع گرد رنگ معلق در هوا استفاده می‌شود.

به بیانی دیگر آبشار رنگ از یک کابین یا محفظه‌ای فلزی که حداقل یک‌طرف آن آبشار وجود دارد تشکیل شده است. در کنار آبشار به‌منظور مکش ذرات معلق در اتاقک از مکنده‌های هوا (بلوور – blower) استفاده می‌شود. مکنده‌ها با ایجاد فشار منفی ذرات معلق رنگ را به سمت آبشار جذب می‌کنند.

برای جذب بهتر رنگ در آب، علاوه بر آبشار اولیه از سیستم‌هایی مانند نازل‌های اسپری آب یا صفحات مشبک استفاده می‌شود. در سیکل بسته آبگردش فیلترهایی نیز برای جداسازی رنگ از آب قرار داده می‌شود؛ بنابراین یک کابین رنگ حداقل یک پمپ آب برای به گردش درآوردن آب در سیستم و یک بلوئر برای مکش و فشار منفی هوا دارد.

پیشنهاد آیچوب

تازه‌ترین‌های آیچوب