ایمنی استفاده از مینی فرز

چک‌لیست ایمنی استفاده از مینی‌فرز | ۳۴ تکنیک

 با دانستن این 33 نکته، مینی فرز دیگر ابزار وحشتناکی برای شما نیست! فرز و مینی فرز ابزاری بسیار پر استفاده...

ادامه مطلب

استانداردهای نجاری ژاپنی

اصول و استانداردهای نجاری ژاپنی چیست؟ از ژاپنی‌ها یاد بگیریم!

 نجاری ژاپنی را با تکنیک‌ها و اتصالات و ابزارهای خاصش می‌شناسیم. نجاری ژاپنی همیشه متفاوت از سایر سبک‌های نجاری از...

ادامه مطلب

خطر های برق گرفتگی با لیختنبرگ

خطر های پیش روی نجار برای استفاده از دستگاه لیختنبرگ چیست؟! + ویدئو

 لیختنبرگ یکی از ابزارهای مورداستفاده در هنرهای چوبی است. چند سالی هست که سوزاندن چوب و ایجاد نقوش رعد مانند...

ادامه مطلب

خطرناک ترین دستگاه های نجاری

خطرناک ترین دستگاه های نجاری را بشناسید! انگشتان بریده نجار…

 کار با ابزار و تجهیزات صنعت چوب مانند بیشتر دستگاه‌های مورداستفاده در دیگر صنایع، خطرات و تهدیداتی برای اساتید دارد....

ادامه مطلب