اسلب چوبی, گالری ایده‌ها

35 ایده منحصر به فرد برای ساخت میز با اسلب چوبی

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

روش‌های زیادی برای استفاده از اسلب چوبی جهت ساخت میز وجود دارد. هر طراحی از تلاش می‌کند ایده و نظر خود را برای ساخت میز با اسلب چوبی اجرا کند. همین تفاوت در ایده‌ها و استفاده از متریال مختلف در نوع خود جالب توجه است. برای ساخت انواع میز چوبی با اسلب، در قسمت صفحه از تخته برش شده تنه درخت استفاده می‌شود و برای ساخت پایه‌های میز از ایده‌های مختلف و متنوعی بهره می‌گیرند.

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

ساختار این تنه برش شده چوب به‌گونه‌ای است که هیچ‌وقت دو اسلب شبیه به هم نیستند و مانند اثر انگشت انسان‌ها، نقش و رگه چوب‌ها هم متفاوت است. پس برای ساخت صفحه نیاز نیست ابتکار خاصی به کار بگیرید و با کمترین تغییر و رنگ کاری با روغن چوب به‌راحتی می‌توانید صفحه میز را آماده کنید.

برای ساخت پایه‌ها با توجه به نوع دیزاین فضای مورد نظر باید اقدام به طراحی و انتخاب متریال کنید. پایه‌هایی از جنس چوب، فلز، رزین، سیمان، استیل شیشه و … ایده‌هایی هستند که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان منتظر ظهور روش‌هایی جدیدتر برای ساخت پایه میز چوبی هستیم.

نکته‌ی دیگری که در مورد ساخت میز با اسلب چوبی وجود دارد این است که شما امکان ساخت میز برای مصارف مختلف خواهید داشت. مثلاً میز اوپن آشپزخانه، میز مطالعه، میز ناهارخوری، میز کامپیوتر، میز جلو مبلی، میز کنفرانس، میز کار و …

در این نوشته ایده‌های زیادی از میز با اسلب چوبی را برای شما آماده کرده‌ایم که می‌تواند جرقه‌ای برای ساخت میزی زیباتر باشد. شما هم می‌توانید نمونه کارهای ساخته شده را برای ما ارسال کنید تا بانام شما در آیچوب منتشر کنیم.

 

پیشنهاد آیچوب:

ایده های استفاده از اسلب طرح روستیک

 

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

استفاده از اسلب چوبی برای ساخت میز جلسه و کنفرانس

 

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

میز کار ال L شکل با اسلب چوبی

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

میز ناهارخوری چوبی که رد ساخت آن از اسلب استفاده شده است

 

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

استفاده از تیر آهن فلزی به عنوان پایه میز چوبی

 

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

میز ناهار خوری ساخته شده با تنه طبیعی درخت

آیچوب, اسلب, اسلب چوبی, تنه درخت برش شده, چوب, ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی, صفحه میز با اسلب چوبی, صفحه میز با تنه درخت, میز با اسلب چوبی, میز ساخته شده با اسلب, نجاری با اسلب, نجاری مدرن

نقاشی بر روی چوب

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با پایه فلزی

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز اوپن آشپزخانه با تنه درخت

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز چوبی با پایه استیل

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

ساخت میز با اسلب با روش‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. شما می‌توانید درخت را در دو جهت طولی یا عرضی برش دهید تا به نتیجه دلخواه برسید. به نظر می‌رسد برش چوب به‌صورت اسلب و استفاده از آن به‌عنوان بخشی از سازه، یکی از بهینه‌ترین روش‌ها برای ساخت لوازم چوبی است.

معمولاً برای ساخت میز با اسلب با توجه به شرایط اسلب و ابعاد آن تصمیم گرفته می‌شود که چه سبک میز برای ساخت آن اجرا شود.

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

ساخت میز غذاخوری با اسلب چوبی

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز جلو مبلی چوبی با تخته چوبی

 

 

پیشنهاد آیچوب:

۳۱ ایده از بهترین مدل های میز جلو مبلی مدرن

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز جلسه چوبی

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

برش کالباسی برای صفحه میز

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز جلو مبلی شیک

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

میز ناهارخوری لوکس با پایه فلزی

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

استفاده از تنه درخت برای ساخت میز کار شرکتی لوکس

 

میز با اسلب چوبی,اسلب,اسلب چوبی,ساخت میز با استفاده از اسلب چوبی,میز یاخته شده با اسلب,صفحه میز با اسلب چوبی,صفحه میز با تنه درخت,تنه درخت برش شده,چوب,آیچوب,نجاری با اسلب,نجاری مدرن,

 

 

پیشنهاد آیچوب:

ایده های ساخت میز و صندلی رستورانی لوکس چوبی

 

 

گردآوری و تنظیم: www.ichoob.ir

 

 

یک نظر در “35 ایده منحصر به فرد برای ساخت میز با اسلب چوبی

  1. امیر گفت:

    بسیار زیبا و بی نظیر

برای ثبت نظر لطفا وارد اکانت خود شوید ( عضویت رایگان است )